1 EUR  1.95583 BGN        1 GBP  2.37042 BGN        100 JPY  1.39086 BGN        1 USD  1.41696 BGN       
FULLMAX Center
ОБЩЕСТВО

Пускат две нови отсечки в експлоатацияПътни отсечки

Агенция “Пътна инфраструктура” пуска в експлоатация общо 26.385 км рехабилитирана пътна мрежа на територията на област Варна и област Шумен, съобщават от агенцията. Пътните отсечки от път ІІ-29 Варна - Аксаково - о.п. Добрич и път ІІІ-207 /І-2/ - о.п. Шумен - Девня - Ветрино – Векилски, са включени в Лот 7 от обектите от първи етап на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. И двата пътя са от изключителна важност за областите Варна, Шумен и Добрич, тъй като туристическият поток в региона е интензивен, а трасето Добрич - Варна е сред ключовите коридори за международните транспортни компании. Повече от десет години двете пътни артерии не са ремонтирани. Движението по отсечките е много интензивно, наситено предимно от тежкотоварни превозни средства. По пътя Варна-Аксаково-Добрич ремонтираният участък е 9,205 км, а в посоката Шумен-Девня-Ветрино-Векилски отсечката е 17, 630 км. За реновирането на пътната настилка – за полагането на 2 пласта асфалтобетон са вложени 60 хиляди тона асфалт. Освен работата по пътната настилка, извършен е ремонт на всички отводнителни съоръжения, а на места са изградени нови. Изградени са над 6 хиляди метра облицовани канавки. За обезопасяването на пътя е поставени нова еластична ограда, а в населените места е извършено полагане на нови бордюри и тротоари. Нова хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация осигурява безопасността на пътуващите по ремонтираните участъци. Изпълнител на Лот 7 е "Инжстройинженеринг" ЕООД, гр. Варна. Общата стойност на проекта е 12 909 478,71 лева. Съфинансирането от ЕФРР е 10 973 056,90 лева.

Цялостната рехабилитация на Лот 7 се извършва благодарение на финансовата подкрепа от Оперативна програма “Регионално развитие”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Проектът се осъществява по Схема на Европейския съюз за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за реконструкция и рехабилитация на второкласни и третокласни пътища”. Целта на схемата е да се подобри достъпността до основните транспортни дестинации в рамките на районите за планиране чрез реконструкция и рехабилитация на второкласни и третокласни (извън Трансевропейската транспортна мрежа) републикански пътища. Средствата са в общ размер 501 091 393 лева и се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г. Механизмът на финансиране е 85% от ЕФРР, 15% от държавния бюджет на Р. България. Програмата предвижда да се рехабилитират републикански пътища ІІ и ІІІ клас на територията на 27-те Областни пътни управления. Проектите, които АПИ предлага на Управляващия орган (МРРБ) са подбрани на областен принцип и ще се изпълняват етапно, в зависимост от техническата им готовност.

29.09.2011, 12:48 Автор: Дефакто:ВестникЪт


Тагове: пътни отсечки

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
КОМЕНТАРИ
Няма въведени коментари
_______________________________________________________________________________
име:


коментар:


код:


ОЩЕ ПО ТЕМАТА
РЕКЛАМА