1 EUR  1.95583 BGN        1 GBP  2.37042 BGN        100 JPY  1.39086 BGN        1 USD  1.41696 BGN       
FULLMAX Center
ЗДРАВЕ

10 пъти по-чист въздух без колиИзгорели газове

Въздухът в големите градове е бил 10 пъти по-чист на 22 септември -  Европейският ден без автомобили, сочат данните на Изпълнителната агенция по околната среда.

Мобилни лаборатории към Изпълнителната агенция по околна среда и община Бургас извършиха сравнителни замервания за качеството на въздуха в ден с нормален автомобилен трафик – 21 септември, и в Деня без автомобили - 22 септември, за първи път тази година не само в София, а и в още четири от големите градове на страната - Пловдив, Русе, Плевен и Бургас.

Автомобилният транспорт е един от основните атмосферни замърсители, на който се дължат 49 процента от националните емисии на азотни оксиди, 57 процента от емисиите на въглероден оксид, и над 10 процента от замърсяването с въглеводороди в атмосферния въздух на страната.

Предварителните данни на наблюдаваните атмосферни замърсители показват намаляване до 10 пъти на двата основни замърсителя на въздуха - фини прахови частици и азотни оксиди. В Русе най-високи концентрации за тях са отчетени вчера между 10,00 и 11,00 часа – 31,2 микрограма на кубичен метър фини прахови частици и 44,1 микрограма на кубичен метър азотни оксиди срещу концентрации съответно от 2,7 и 4,9 днес в същите часове от деня.

Най-високите стойности на азотни оксиди са измерени в Плевен вчера между 9,00 и 10,00 часа – 63 микрограма на кубичен метър, като днес по същото време от деня стойностите са в нормата /18–20/.

В Пловдив в най-голяма степен са намалели концентрациите на въглероден оксид – пиковата стойност е била вчера между 13,00 и 14,00 часа – 1,5 милиграма на кубичен метър срещу 0,3 днес в същия отрязък от време.

Като цяло резултатите от измерванията на петте подвижни автоматични станции показват, че концентрациите на изследваните атмосферни замърсители от автомобилния транспорт през деня без транспорт намаляват значително:

1. на серен диоксид - от 3 до 10 пъти 
2. на азотен диоксид - от 3 до 10 пъти 
3. на фини прахови частици - от 2 до 10 пъти 
4. на въглероден оксид – от 2 до 5 пъти 
5. на въглеводороди – от 1 до 2 пъти

На сайта на ИАОС ще бъдат публикувани окончателните резултати със средночасови и средноденонощни данни. Данните ще послужат за изготвянето на анализ за влиянието на автомобилния транспорт върху качеството на атмосферния въздух в големите градове на страната.

23.09.2011, 11:36 Автор: ДеФакто:ВестникЪт


Тагове: шъздух, околна среда, коли

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
КОМЕНТАРИ
Анонимен
23.09.2011; 13:31
А във Варна защо нямаше!?
_______________________________________________________________________________
име:


коментар:


код:


РЕКЛАМА
UniPark logistics