1 EUR  1.95583 BGN        1 GBP  2.37042 BGN        100 JPY  1.39086 BGN        1 USD  1.41696 BGN       
FULLMAX Center
ОБЩЕСТВО

По-малко непълнолетни на работа?инспекция по труда

Инспекцията по труда във Варна  представи на пресконференция резултатите от инспектирането през активния летен сезон, като по думите на началник отдел на БТКД”Дирекция Инспекция по Труда” Добринка Костова,  инспекционният план  на дирекцията е преизпълнен.

За периода 01.06.2011 до 31.08.2011 е извършена интензивна инспекционна дейност, с основен приоритет осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд през активния летен туристически сезон, като са проверени 560 обекта.Териториалният обхват на дейността е град Варна, областта и курортните комплекси Назначените 4 екипа са работили на ротационен принцип, като някои обекти са  били посетени от различни инспектори повече от един път, което е повишило ефикасността на контрола, коментираха от дирекцията.

Извършени са и съвместни проверки с Национална агенция по приходите и Икономическа полиция.

Констатираните нарушения за този период са 3787 бр., като най-голям е делът на допуснатите нарушения на трудовото законосателство при „Търговия на дребно”-33%, слдвани от „Хотелиерство”-21% и Рестирантьорство”-31%.

За постъпване на работа на служители без трудови договори работодатели са получили общо 42 акта. Във връзка с работното време са разкрити 328 нарушения, а по заплащането на труда – 64.

 Според резултатите от направените проверки за наемене и използване на работна сила на непълнолетни работници,  тенденцията за набиране на такива лица  намалява За този сезон са издадени само 185 разрешения  за работа на ненавършили 18 годипна възраст, като установените случаи за неспазване на процедурата  са само два. Причината  според експерти е намалелия обем работа на предприятията  със сезонен характер, както и суровите санкции за неспазване на закона.

19.09.2011, 13:39 Автор: Дефакто:ВестникЪт


Тагове: Инспекция по труда, проверки, непълнолетни

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
КОМЕНТАРИ
Няма въведени коментари
_______________________________________________________________________________
име:


коментар:


код:


РЕКЛАМА
UniPark logistics