1 EUR  1.95583 BGN        1 GBP  2.37042 BGN        100 JPY  1.39086 BGN        1 USD  1.41696 BGN       
FULLMAX Center
ОБЩЕСТВО

Откриват център за незрящи децарехабилитационен център

 На  заседание на постоянната комисия по “Социални дейности и жилищна политика” премина в дневен ред от три точки. 
  
В първата  точка от дневния ред общинските съветници разгледаха и приеха предложение на кмета Кирил Йорданов, относно  разкриването на Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с множество увреждания, като делегирана от държавата дейнсот. Капацитетът на центъра е 60 места, като годишен стандарт за издръжка на дете е 2328 лв. Инициативата идва от Фондация „100 години училище за слепи в България” . Фондацията е учредена да подпомага обучението на деца с нарушено зрение в СОУ” Д-р Иван Шишманов-Варна. Основната цел на фондацията е комплексно подпомагане на зрително увредените деца  и интегрирането им към социалната среда.

Социланото подпомагане и специализираната работа с децата ще се развива на територията на училището, където има подходяща материална база, адаптирана архитектурна среда, помощни средства и материали. Ако предложението бъде одобрено и на сесия на варненския Общински съвет, по Закона за социалното подпомагане  ще бъде обявен конкурс за избор на доставчик на услугата, уточни Луиза Каспарян, началник отдел „Социални дейности и жилищно настаняване” в общината. За сега във Варна няма такъв център и нуждата от него е голяма, допълни тя.

Разкриването на   подобно социално заведение ще осигури и работни места за специализирани педагози и социални работници.

Във втората и третата точка от дневния ред общинските съветници гласуваха отпускането на еднократни социални помощи за задоволяване на основните жизнени и комунално-битови потребности.

12.09.2011, 15:19 Автор: Дефакто:ВестникЪт


Тагове: Рехабилитационен център, деца с увреждания

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
КОМЕНТАРИ
Няма въведени коментари
_______________________________________________________________________________
име:


коментар:


код: