1 EUR  1.95583 BGN        1 GBP  2.37042 BGN        100 JPY  1.39086 BGN        1 USD  1.41696 BGN       
Reklamist.bg
ОБЩЕСТВО

Няма нищо турско в българските гениДНК

Българите са силно славянска популация, но те са особен вид славянски генотип с наличие на силни тракийски елементи.

Това става ясно от представеното в София изследване в рамките на проект „Характеризиране на антропо-генетичната идентичност на българския народ". Ръководители на проекта са проф. Драга Тончева - ръководител на Катедрата по медицинска генетика на МУ-София и ръководител на Националния геномен център за социално значими болести и акад. Ангел Гълъбов - директор на Института по микробиология при БАН. Изследването е проведено изцяло от български екип. По думите на акад. Ангел Гълъбов това е най-голямото изследване, проведено досега върху българската популация, при която е приложена най-съвременна прецизна методология. Той посочи, че подобни изследвания са правени през 1996 и 2000 година, но те са много ограничени и са част от международен проект за изследване на миграциите. Това изследване определя генетичната характеристика на 855 души от различни части на страната.

Според авторите на изследването траките не са изчезнали по тези земи, както се твърди в учебниците. По думите на акад. Гълъбов те нямат нищо общо с турците, които не са дали нищо за обогатяване на българския генотип. Според него древните българи са били малко и те не са били тюрки както се смята, а индоевропейски народ. Данните показват близост на българския генотип до този на гърците в Северна Гърция и Италия. Близостта с Италия според него се дължи на установяването там на тракийски популации, защото както Херодот казва траките са били многобройни. Той изтъкна, че при съпоставката с други европейски и източни популации става ясно, че българите са далеч от тюркската популация и са близо до Полша и другите славянски народи.

„Данните категорично показват, че българите показват отклонение от другите славяни, те са особени славяни", посочи Гълъбов.В изследването са проучени само генотипове на българи и българомохамедани от Западните Родопи, но не и роми и етнически турци.Авторите на проучването смятат, че траките не са се сюблимирали напълно и през първите 300 години от развитието на Византия императорите са траки.

Авторите на изследването отхвърлят вливането на генетични популации като татари и черкези, както и тюрки в българската популация. Според акад. Гълъбов проучването е много по-мащабно по своя замисъл, но на този етап е направена генетична характеристика. На следващия етап резултатите ще бъдат разширени и сравнени с данни от археологически и исторически материал. Проведеното изследване е на митохондриалната хромозома - на у хромозомата. Тази хромозома се предава по мъжка линия. Проф. Драга Тончева смята се, че на първата митохондриална ДНК първоизточникът е отпреди 200 000 години - това е „митохондриалната Ева", живяла в Африка. Изследвани са различни хаблогрупи. Хаблогрупата е съвкупност от варианти в хромозомата, които си предават в следващото поколение. Изследването е едно от най-специфичните. Известни са 557 различни варианти на митохондриалната хромозома. Оттам се прави сравнителен анализ и международно позициониране на българските популации, според проф. Тончева. Носители на една от древните групи - хаблогрупата М - са тръгнали от южното крайбрежие на Австралия. Европейската хаблогрупа - една от основните. Х хромозомата се предава от майка на деца. Тезите, представени в изследването не прозвучаха особено убедително за присъстващите на пресконференцията и предизвикаха въпроси до каква степен е процентът на славянския генетичен компонент, тракийския генетичен компонент и други компоненти в генотипа на българите. Авторите посочиха, че ще разширяват проучванията в тази насока, като предстои да направят проучвания на генетичен материал от X-VI век преди новата ера и от VI-X век от новата ера.

Източник: news.bg

08.09.2011, 14:34 Автор: ДеФакто:ВестникЪт


Тагове: българи, ген, изследване

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
КОМЕНТАРИ
Няма въведени коментари
_______________________________________________________________________________
име:


коментар:


код:


РЕКЛАМА
FULLMAX Center