1 EUR  1.95583 BGN        1 GBP  2.37042 BGN        100 JPY  1.39086 BGN        1 USD  1.41696 BGN       
FULLMAX Center
ОБЩЕСТВО

Неделчо Михайлов на избори?Неделчо Михайлов

Със свое Решение № 129-МИ от 09.08.2011, ЦИК заличи регистрацията на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., извършена с Решение № 112-МИ от 08.08.2011 г. на ЦИК, и анулира издаденото удостоверение № 71 от 08.08.2011 г.

С Решение № 112-МИ от 08.08.2011 г. политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

С писмо изх. № 92-00-705 от 09.08.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ е върната проверката на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД". От протокол от 09.08.2011 г. на ГД „ГРАО" за извършване на проверка на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. се установяват 5867 коректни записи за избиратели, подкрепящи регистрацията на партията. Не са налице изискванията на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.


С оглед на това и на основание чл. 90, ал. 5 от ИК извършената регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" следва да бъде заличена.


Решението на ЦИК може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

10.08.2011, 11:35 Автор: Днес +


Тагове: местни избори, партия, ЦИК, Неделчо Михайлов

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
КОМЕНТАРИ
Няма въведени коментари
_______________________________________________________________________________
име:


коментар:


код:


РЕКЛАМА
FULLMAX Center