1 EUR  1.95583 BGN        1 GBP  2.37042 BGN        100 JPY  1.39086 BGN        1 USD  1.41696 BGN       
FULLMAX Center
БИЗНЕСЪТ

Митницата оспорва решението на съдаВальо Танов

Две жалби срещу връщането на лицензите на "ЛУКОЙЛ" са депозирани в Адмионистративния съд в София, съобщават от изпълнителна агенция "Митници".Според Агенция „Митници” съдът неправилно е приел, че „Лукойл Нефтохим Бургас” АД е доказало вида и размера на претендираните вреди, както и вероятността за тяхното настъпване. Административният съд е изградил тезата си върху представените от жалбоподателя договори за доставка на нефт и готова продукция и значителните вреди, които дружеството претендира, че ще претърпи като неустойка за неизпълнение на ангажиментите по договорите. При внимателния прочит на договорите, продавачът е „Лукойл България” ЕООД, т.е. „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, което е друго дружество, не е страна по договорите. 

Агенция „Митници” смята, че е нарушен принципът на равенство на страните и не е предоставена равна процесуална възможност за защита. От определенията на съда ясно личи, че не са обсъдени аргументите на Агенцията във възражението по жалбата, депозирани на 01.08.2011 г. в 09.00 часа, въпреки дадения от съда кратък срок (един час) за това.

Съдът не е взел предвид, че актът на директора на Агенция „Митници” подлежи на предварително изпълнение по закон – чл. 53, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове.

Съдът игнорира и важното обстоятелството, че „Лукойл Нефтохим Бургас” АД е имало достатъчно време да подготви дейността си за работа при условия, изключващи прилагането на режим отложено плащане на акциз.

Отнемането на лиценза, респективно спирането на дейност на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД е закономерна последица от неизправното поведение на складодържателя по отношение на задълженията, които е имал по ЗАДС, наред с всички други лицензирани складодържатели

03.08.2011, 11:41 Автор: Дефакто:ВестникЪт


Тагове: агенция Митници, "ЛУКОЙЛ", лиценз

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
КОМЕНТАРИ
Няма въведени коментари
_______________________________________________________________________________
име:


коментар:


код:


РЕКЛАМА