1 EUR  1.95583 BGN        1 GBP  2.37042 BGN        100 JPY  1.39086 BGN        1 USD  1.41696 BGN       
FULLMAX Center
ОБРАЗОВАНИЕ

Училищата ще развиват практиките си самиЯнка Такева

Започва децентрализацията в управлението на средното образование, обяви във Варна Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, цитирана от Дарик. Това означава преразпределяне на правомощия и отговорности на по-ниски нива, като целта е да се намали броят на отпадащите ученици. С децентрализацията ще се даде възможност на училищата да развиват самостоятелна политика, съобразена с децата и със спецификата на конкретния регион.

На местно ниво Такева и заместник-кметът по образованието Коста Базитов вече са разработили начина на децентрализация, който ще бъде прокарван в образованието. “От Варна тръгнаха всички иновативни политики за развитие на образованието”, изтъкна синдикалният лидер.

“Няма държава в Европа, която да има разработени над седем държавни политики. Безплатни учебници, безплатен транспорт, безплатни закуски, целодневна организация на работа, целево финансирана от републиканския бюджет, и др. Само че тези държавни политики създадоха устойчивост на едва 35% от децата от ромски произход”, каза Такева.

Според нея, за да влязат и останалите 65% от ромчетата в класните стаи, отделното школо трябва да реши как да ги привлече и задържи. Държавата задава стандартите, но училището трябва само да определи пътя, по който да постигне поставените цели, стана ясно от думите на Такева. “Националните политики трябва да слязат долу в училище, региона и общината, защото тук е проблемното дете, родителите, службите за работа с деца, социалните служби, психолозите, тук са хората, които могат да окажат по-добра грижа на децата. Това е новият подход в работата”, изтъкна тя.

15.07.2011, 14:26 Автор: ДеФакто:ВестникЪт


Тагове: децентрализация, образование

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
КОМЕНТАРИ
Няма въведени коментари
_______________________________________________________________________________
име:


коментар:


код:


РЕКЛАМА
UniPark logistics