1 EUR  1.95583 BGN        1 GBP  2.37042 BGN        100 JPY  1.39086 BGN        1 USD  1.41696 BGN       
Reklamist.bg
ОБЩЕСТВО

Трудова инспекция установи 195 нарушенияТрудов договор

Само за седмица инспекторите от Главната инспекция по труда и Националната агенция по приходите са установили 119 лица, наети на непълно работно време, и 76 работещи без сключени писмени трудови договори на територията на Варненска и Бургаска област, съобщи Дарик. Резултатите от тези проверки обхващат периода от 4 до 11 юли. Проверени са 226 обекта с общ персонал от 2 170 души.

За всички случаи, в които са констатирани нарушения, свързани с трудовите договори и заплащането на труда, се извършват повторни проверки. Инспекторите проверяват допълнително и случаите на деклариран четиричасов работен ден, като проследяват действителното работно време на служителите. Установени са и нарушения на режима на междуседмичната и междудневната почивка, за които са съставени 16 акта. За констатираните нарушения на трудовото законодателство се прилагат административно-наказателни мерки.

Проверките по Черноморието и в цялата страна продължават. Екипите на Главната инспекция по труда и Националната агенция по приходите работят както съвместно, така и по отделно. За постигане на ефективност на контролната дейност между двете институции постоянно се обменя информация  за констатираните факти и се проверяват данните в декларациите, свързани с трудовите правоотношения, които се попълват по време на проверките от самите работещи.

12.07.2011, 17:03 Автор: ДеФакто:ВестникЪт


Тагове: трудова инспекция, проверки, нарушения

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
КОМЕНТАРИ
Няма въведени коментари
_______________________________________________________________________________
име:


коментар:


код:


РЕКЛАМА
FULLMAX Center