1 EUR  1.95583 BGN        1 GBP  2.37042 BGN        100 JPY  1.39086 BGN        1 USD  1.41696 BGN       
FULLMAX Center
ЗДРАВЕ

Абитуриентите дължат здравни вноскиНАП Варна

Учениците, които са завършили средното си образование през учебната 2010-2011 година, трябва да заплатят здравните си осигуровки, до започване на работа или на учебната година във висшето учебно заведение, в което ще продължат своето обучение, напомнят от НАП .През месеците юли, август и септември те не се осигуряват от бюджета и може да имат пропуски в здравните вноски. При повече от три неплатени вноски, бъдещите студенти ще се окажат с прекъснати здравни права. За да продължат да ползват безплатно здравните услуги, те трябва да подадат еднократно декларация образец № 7 в офисите на НАП Варна по местоживеене и да внесат дължимите вноски.  Декларация № 7 се подава в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на обстоятелството за самоосигуряване.  Образецът на декларацията може да се изтегли от страницата на НАП – www.nap.bg или да се получи от гишетата в офисите на НАП Варна. 

През тази година лицата, които сами внасят здравноосигурителните си вноски и са трайно безработни, дължат месечно 16,80 лева за здравни вноски. Те се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Ако вноските се дължат за месец юли, то те трябва да бъдат внесени до 10 август. При попълване на преводни нареждания за внасяне на здравно осигурителните вноски, е необходимо да се напише точната сума, кодът за вид плащане (код 560405 - „Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО” и код 562806 - „Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК”), като задължително се посочва периода, за който се отнася вноската, и ЕГН.Зав

Клиентите на НАП Варна могат да проверят здравния си статус в стая 101 и 102 на териториалната дирекция, а така също и на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор. Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи на интернет страницата на НАП чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор”.

23.06.2011, 10:36 Автор: ДеФакто:ВестникЪт


Тагове: НАП, ученици, здравни вноски

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
КОМЕНТАРИ
Няма въведени коментари
_______________________________________________________________________________
име:


коментар:


код:


РЕКЛАМА
FULLMAX Center