1 EUR  1.95583 BGN        1 GBP  2.37042 BGN        100 JPY  1.39086 BGN        1 USD  1.41696 BGN       
FULLMAX Center
СВЕТЪТ

Световен ден срещу детския трудДетски труд

Под мотото "Внимание! Деца работят опасно! Прекратете детския труд!" за десети пореден път 12 юни се отбелязва като Световен ден срещу детския труд по инициатива на Международната организация по труда (МОТ).

Според последните данни на МОТ в глобален мащаб, 115 млн. деца вземат участие в опасен труд. Това е труд, който по своя характер или поради обстоятелствата, при които се извършва, би могъл да доведе до увреждане на детското здраве, безопасност или морал.

Децата, работещи в най-различни икономически дейности и на най-различни длъжности, могат да бъдат изложени на подобни рискове и проблемът е с глобален характер, като засяга както индустриализираните, така и развиващите се страни. Опасният труд е сред най-тежките форми на детски труд, които международната общност е набелязала да бъдат премахнати до 2016 г. Световният ден срещу детския труд през 2011 г. ще осветли в световен мащаб проблема за опасния детски труд и ще призове за незабавни действия за разрешаване на проблема.

Трудът на непълнолетните лица се ползва със специална закрила от българското законодателство. Непълнолетните могат да бъдат наемани на работа само след издадено от Инспекцията по труда разрешение за всеки отделен случай, припомнят от министерството на труда и социалните грижи. Забранено е назначаването на такива лица на работа, която еизвън техните физически или психически възможности; свързана е с излагане на вредно физично, биологично или химично въздействие; в условия на радиация; при изключително ниски или високи температури; свързана е с риск от трудови злополуки, за които се предполага, че не могат да бъдат осъзнати или избегнати от непълнолетното лице поради неговата физическа или психическа незрялост.Приемането на работа на лица до 18 - годишна възраст без разрешение от Инспекцията по труда е обявено от закона за престъпление.

12.06.2011, 10:35 Автор: vesti.bg


Тагове: деца, труд, опасност

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
КОМЕНТАРИ
Няма въведени коментари
_______________________________________________________________________________
име:


коментар:


код:


РЕКЛАМА