1 EUR  1.95583 BGN        1 GBP  2.37042 BGN        100 JPY  1.39086 BGN        1 USD  1.41696 BGN       
FULLMAX Center
ОБРАЗОВАНИЕ

Варненски учители: Има грешка в матуратаученици

Варненски учители намериха грешка в теста за матурата по български език и литература, който се проведе във вторник, съобщи Дарик радио. Става дума за въпрос №10, в който се търси в кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка.В теста въпросът изглежда така:

10. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А) Искам да опозная света ала нямам финансови възможности за пътуване.

Б) Голямата тайна, която той сподели с мен силно ме смути и притесни.

В) Дълго мислих защото реализирането на международния проект беше важно.

Г) Върнах се в хотела едва когато денят преваляше, и реших да гледам телевизия.

Според ключа, публикуван вчера от МОН, верният отговор се крие в подточка “Г”.Според Виолета Колева – учител по БЕЛ в Първа езикова гимназия, цитирана от Дарик, запетаята пред съюза “и” не е поставена правилно.Изречението е сложно смесено, което значи, че има две главни, а по средата им - вмъкнато подчинено. То не изисква запетая, твърди Колева. В случая тя е затваряща, а в изречението няма отваряща. Има уточняваща част – “едва когато”, и тя не изисква запетая, обяснява преподавателят. На същото мнение са и други варненски учители. За да бъде коректна запетаята, изречението трябва да се напише по следния начин:

Върнах се в хотела, когато денят преваляше, и реших да гледам телевизия.

В дадения случай запетаи в посоченото изречение НЯМА.Във форума на Дарик по темата Виолета Колева е посочила още аргументи:

В случая подчиненото изречение е в средата, между две главни. И самото наименование "затваряща " изисква да има и "отваряща" запетая - какво ще затваряме, като не сме отворили преди това. Никъде няма книжовна норма само със затваряща запетая. Ако има такава, бихте ли посочили академичния източник.

Виолета Колева смята, че грешката няма да бъде поправена, тъй като е допусната на високо ниво, въпреки че няма академичен източник в подкрепа на това твърдение.

Не за първи път варненски учители по български език и литература намират грешка в изпитните тестове. Всяка година те обръщат внимание на сериозни гафове в матурите, но досега не са успявали да се наложат..

Съмнения за грешка в теста се появиха и в блогове.

Според Павлина Върбанова (филолог, работи като езиков редактор и коректор - http://pavlinav.wordpress.com), цитирана от "Дневник", "единственото основание за поставяне на запетая на посоченото място е, че изречението е сложно смесено (главните са върнах се в хотела и реших да гледам телевизия), в което подчиненото изречение едва когато денят преваляше към първото главно трябва да се отдели пунктуационно, т.е. със запетаи. В подобни случаи запетаите трябва да се поставят от двете страни – да има отваряща и затваряща запетая. Понеже пред съюза когато има уточняваща дума (едва), запетая не се пише – това е регламентирано в "Нов правописен речник на българския език" (С., 2002, с. 85).

Тогава възниква въпросът трябва ли да има затваряща запетая, след като няма отваряща? И аз много пъти съм се питала и не съм намирала отговор в нормативните източници (разбирайте, издадени със санкцията на БАН)".

Върбанова не би поставила запетая в коментираното изречение. "Тя може и да е в съгласие с някой от принципите в българската пунктуация, но е в разрез със здравия разум на нормално мислещите грамотни хора."

В блога на Върбанова са посочени четири аргумента:  "Определителните изречения с да не се отделят със запетаи в сложното изречение" – цитат от академичната "Граматика на съвременния български книжовен език" (Т. 3. Синтаксис. С., 1983, с. 321). Например в следното изречение не бива да се поставя нито отваряща, нито затваряща запетая: Мисълта да изляза навън през нощта ме плашеше.

Според Върбанова е нелогично да се поставя затваряща запетая, когато няма отваряща. "Какво затваря тя всъщност? Може ли да се затвори например една неотворена врата?" . Освен това спорната запетая изниквала пред съюза и, "пред който българинът поначало си мисли, че не бива да се поставя запетая", а и пунктуацията в подобни  конструкции не е регламентирана изрично.

18.05.2011, 14:35 Автор: Дарик радио/Дневник


Тагове: матура, БЕЛ, грешка, учители

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
КОМЕНТАРИ
Няма въведени коментари
_______________________________________________________________________________
име:


коментар:


код:


РЕКЛАМА
FULLMAX Center