1 EUR  1.95583 BGN        1 GBP  2.37042 BGN        100 JPY  1.39086 BGN        1 USD  1.41696 BGN       
FULLMAX Center
БИЗНЕСЪТ

Земеделците избират как да се облагаттютюнопроизводители

Земеделските и тютюнопроизводители, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им, съобщиха от Националната агенция по приходите Варна.

    В случай, че изберат облагането да е по реда, предвиден за едноличните търговци (с данък върху годишната данъчна основа), следва да прилагат този ред за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години. Правото на избор се упражнява с подаване на декларация в срок до 31 декември на предходната година. За 2011 година срокът за подаване на декларацията е 31 май.

Правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа се упражнява чрез подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ. Образец на декларацията може да бъде намерен на сайта на приходната агенция и в офисите за обслужване на НАП Варна. Декларацията се подава лично от земеделския производител, съответно тютюнопроизводител, или негов упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде и чрез пощенски оператор, обясниха от приходната агенция.

09.05.2011, 16:19 Автор: ПВ


Тагове: доходи, земеделци, тютюнопроизводители

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
КОМЕНТАРИ
Няма въведени коментари
_______________________________________________________________________________
име:


коментар:


код:


РЕКЛАМА
FULLMAX Center