1 EUR  1.95583 BGN        1 GBP  2.37042 BGN        100 JPY  1.39086 BGN        1 USD  1.41696 BGN       
FULLMAX Center
СВЕТЪТ

ЕС с по-висок бюджет за 2012 годинаЗнамена

Европейската комисия (ЕК) прие проектбюджета на Европейския съюз (ЕС) за 2012 година. Той предвижда 132.7 млрд. евро за плащания, което е ръст от 4.9 % спрямо 2011 г. и 147.4 млрд. евро или ръст от 3.7 % за поети задължения, съобщават от Mediapool, цитирайки съобщение от пресслужбата на ЕК.

"Предложеното увеличение в бюджета за следващата година възлиза на абсолютния минимум, необходим за изпълнение на правните задължения на Комисията. Всяко допълнително намаление би означавало държавите-членки и Европейският парламент да нарушат правните задължения, поети по съществуващите договори", посочват от ЕК.

Еврокомисарят Януш Левандовски, отговарящ за бюджета и финансовото планиране, коментира, че основната причина за увеличението, е, че трябва да се платят сметките, постъпващи от проекти в цяла Европа.

"Задава ни се въпросът защо увеличаваме бюджета на ЕС, при положение че самите държави-членки са изправени пред драстични мерки на ограничения. Тези проекти, които са от полза за местните общности и предприятия, вероятно никога не биха стартирали през 2007 г. без поетия ангажимент за финансиране от ЕС; немислимо е да преустановим тяхното финансиране. Първо, срещу нас могат да бъдат предприети правни действия за нарушаване на условията на договорите; второ, това би навредило още повече на бюджетите на държавите-членки, тъй като те очакват да им бъде възстановен делът на ЕС от финансирането, който вече са изплатили на получателите на средствата; трето, спирането на такива проекти по средата би било пагубно за цели общности. Не можем да наказваме своите граждани, предприятия, местни и регионални органи, които имат право на възстановяване на направените от тях разходи", обясни евркокомисирят.

Комисията е замразила административни си разходи за 2012 година в сравнение с бюджета за 2011 г. Това е било постигнато чрез съществено намаляване на разходите за сгради, информационни и комуникационни технологии, проучвания, публикации, командировки, конференции и срещи. Освен това за трета поредна година Комисията не е поискала допълнителни нови длъжности.

Комисията е определила и програмите и инициативите, които не носят желаните резултати. Така например бюджетът за инструмента за сътрудничество за развитие бе намален със 707 млн. евро след оценка на постигнатите чрез него резултати. Намалението при инструмента за индустриализираните страни възлиза на 14.5 млн. евро поради високото ниво на отменени бюджетни кредити през 2007 г., незадоволителните резултати и забавянето при приемането на новото правно основание.

В проектобюджета се предвижда през 2012 г. около 57.7 млрд. евро да бъдат изразходвани за устойчив растеж в подкрепа на държавите-членки да увеличат своите инвестиции в тези области, а 62.6 млрд. евро са предназначени за приоритетите по стратегията "Европа 2020“, което представлява увеличение от 5.1 % спрямо предходната година.

Предвидено е увеличение от 6,8 % в областта на свободата, сигурността и правосъдието, като действията ще бъдат съсредоточени върху интересите и нуждите на гражданите. Освен това предвидените средства за действия за младежта по инициативите в "Европа 2020“ възлизат на 1.9 млрд. евро, което е с 15.0 % повече от равнището през 2011 г. В допълнение важно място заемат дейностите в областта на изменението на климата. През 2012 г. се планира увеличение с 6.1 %, за да бъде достигната обща сума от 8.1 млрд. евро.

Само 6 % от бюджета на ЕС се изразходват за функционирането на институциите на ЕС.


"В центъра на приетия днес проектобюджет са ЕС и неговите граждани. Първо, предлагаме намаления в голям брой административни области, като обучение на персонала, публикации, разходи за пътувания и офиси, за да поддържаме дела на вътрешните разходи на най-ниско равнище; второ, положихме неимоверни усилия, за да установим онези области в бюджета, в които постигнатите резултати не отговарят на очакванията, и да пренасочим средства към програми и инициативи, които носят конкретни резултати в практиката. Трето, избрахме да инвестираме в области, които допринасят за икономически растеж и развитие. Ето защо бюджетът на ЕС е антикризисен пакет! “, заяви Януш Левандовски.

20.04.2011, 17:06 Автор: mediapool.bg


Тагове: Европейски съюз, бюджет, 2012

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
КОМЕНТАРИ
Няма въведени коментари
_______________________________________________________________________________
име:


коментар:


код:


РЕКЛАМА
UniPark logistics